Cửa thép chống cháy TCC.P1G1B-C4

Cửa thép chống cháy phong phú về màu sắc, đa dạng về chủng loại. Thời gian chống cháy có các mức độ 60 phút, 90 phút, 120 phút hoặc lâu hơn.

Cửa thép chống cháy thường được sử dụng thanh thoát hiểm thay cho ổ khóa, khi xảy ra hỏa hoạn. Những người phía trong có thể thoát ra ngoài bằng cách đẩy tay vào thanh thoát hiểm, cửa sẽ tự mở ra và đóng lại ngay để ngăn cháy.